ผลิตภัณฑ์ OTOP

1.แหนมหมู บ้านนาปัง

oto

2.ละมุด หมู่ที่ 1 บ้านน้ำลัด

 

 

 

 

 

3.มะม่วงหิมพานต์ บ้านหมู่ 6