ข้อมูลติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง

อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000

โทรศัพท์  0-5479-3186

Facebook : https://www.facebook.com/tumbon.napang

Email : tumbon_napang@hotmail.co.th