ติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง

141 หมู่ที่ 4 ตำบลนาปัง

อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  55000

โทรศัพท์/แฟกซ์ :  054-718220

Email : tumbon_napang@hotmail.co.th