อบต.นาปังมีการประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว และการออกประชาคมร่างข้อบัญญัติควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมวให้กับประชาชน หมู่ 1 – 6

0
94

18 ก.พ. 63 อบต.นาปังมีการประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว และนายก.อบต.นาปัง ได้มอบหมายให้ปลัด อบต.นาปัง นักวิชากสาธารณสุข ประสานกำนัน ผูใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ออกประชาคมเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว อบต.นาปัง ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว และขอมติในการประชุม

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้