ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๓

0
157

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๓ ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นสมัครทางออนไลน์ได้ที่เว็ปไซต์ http://covidjob.uru.ac.th ตั้งแต่วันที่๒๒ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยจะเปิดระบบรับสมัครออนไลนในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. และปิดระบบการรับสมัครทางออนไลน์ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นตันไป
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หางเว็ปไซต์ http://covidjob.uru.ac.th

คลิกดู …..รายละเอียดประกาศการรับสมัครงาน (โควิด) รอบ 3

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้