อบต.นาปังร่วมกับ รพ.สต.นาปัง และอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)ตำบลนาปังออกสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ให้ความรู้และมอบทรายอะเบทแก่ประชาชนในตำบลนาปัง

0
207


วันที่ 1 พ.ค. 2563 อบต.นาปังร่วมกับ รพ.สต.นาปัง และอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)ตำบลนาปัง ออกร่วมรณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยออกสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ให้ความรู้และมอบทรายอะเบทแก่ประชาชนในตำบลนาปัง เพื่อร่วมกันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลนาปัง

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้