อบต.นาปัง มอบหน้ากากผ้า ให้ประธาน อสม.แต่ละหมู่บ้านเพื่อนำไปแจกให้กับประชาชนในพื้นที่ ในการร่วมกันควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อโคโรน่า2019หรือโควิด19

0
334

อบต.นาปัง รวบรวมหน้ากากอนามัยที่ได้จากการจัดทำโดย ครู ก ที่ผ่านการอบรมและ อสม. กลุ่มสตรี และประชาชนในตำบลนาปัง เพื่อมอบให้ประธาน อสม.ของแต่ละหมู่บ้านนำไปมอบให้กับประชาชน เพื่อร่วมกันควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อโคโรน่า2019หรือโควิด19 ตามโครงการ”อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โควิด19และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง และ โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19)

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้