ตรวจสอบข้อร้องเรียนและลงพื้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา เรื่อง เหตุรำคาญกลิ่นเหม็นจากมูลสุกร

0
99

วันที่ 16 มิ.ย. 263 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนหมู่บ้าน ตำบลนาเหลือง ว่าได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นจากมูลสุกร ที่ตั้งโรงเลี้ยงสุกรในเขตพื้นที่ตำบลนาปัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน และคณะกรรมการได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ ร่วมกับ เจ้าของโรงเลี้ยงสุกร ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน แล้วมีการประชุม หารือ เสนอแนวทางในการแก้ไข้ปัญหาร่วมกัน